Потенціал енергозбереження в Україні


П'ятниця, 26 травня 2017 15:54 | Енергозбереження

Потенціал енергозбереження в Україні

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними.

При цьому напрямок викликає інтерес не тільки у держави та власників бізнесу, а також у представників простих домогосподарств. Цьому служать ряд причин, серед яких можна виділити : 

 • дефіцит і постійне зменшення природних ресурсів; 
 • питання енергетичної безпеки України; 
 • висока енергоємність української економіки; 
 • поступове збільшення споживання; 
 • щорічне зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси (газ , нафта) . 

Висока енергоємність галузей економіки пояснюється низкою факторів, серед яких найвпливовішими є: 

 •  значна частка витрат паливно-енергетичних ресурсів у загальній структурі собівартості продукції; 
 •  високий ступінь фізичного зносу основних фондів, у тому числі виробничого обладнання (65-70 % ); 
 •  дефіцит інформації про програми і технології енергозбереження; 
 •  порівняно невеликий досвід фінансування таких проектів і, як результат, неактивна їх реалізація.

Представники великих виробничо - промислових компаній України вже сьогодні приділяють велику увагу показникам енергоспоживання, енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва. Значний крок вперед зробили провідні компанії України, що представляють металургійний сектор, видобувну та машинобудівну галузі. З метою виявлення потенціалу енергозбереження в різних регіонах України був розроблений і розрахований спеціальний індекс (Ukrainian Energy Index, UEI), що дає можливість порівнювати ефективність використання енергоресурсів в регіонах України з урахуванням структури національної економіки. 

Вже два роки поспіль (2011, 2012) цей показник відображає можливості енергозбереження та рівень економії енергоресурсів за актуальної структури економіки України у випадку застосування підходів і технологій ЄС. За результатами дослідження у 2012 році, потенціал енергозбереження української економіки становив 13,8 млрд. євро, або приблизно 39 млрд. кубометрів природного газу. 

Найбільш енергоємними галузями народного господарства є: 

 • металургійна, машинобудівна, хімічна і нафтохімічна промисловості (потенціал енергозбереження, за оцінками експертів даного ринку, становить 62-64%), 
 • житлово-комунальна сфера (35-38%); 
 • сектор послуг (5%); 
 • сільське господарство (3-5%). 

Також існує потенціал енергозбереження в транспортному секторі і в харчовій промисловості. 

Щодо потенціалу енергозбереження в промислових галузях – тут все більш-менш зрозуміло, адже багато що залежить від ціни імпортованих енергоресурсів і ступеня зношеності основних виробничих фондів. Більш цікавим – і актуальним – питанням є оцінка потенціалу енергозбереження в житлово-комунальному секторі і витрата енергоресурсів простими домогосподарствами. Не секрет, що потенціал енергоефективності в житлових будівлях становить близько 40% від усього споживання енергії в Україні. На думку експертів Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), за допомогою тепломодернізації та капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати енергії на 10-25 %. При цьому, в цілому по Україні потенціал зменшення енергоспоживання становить 75%. 

Експерти енергетичної галузі відзначають, що в кінці 2012 року більше 40% всього газу, а це близько 30 млрд. кубометрів, споживалося в комунально-побутовому секторі, в основному для опалення, на що тільки підприємства ЖКГ витрачали приблизно 11-14 млрд. кубометрів газу щороку. 

Як уже раніше зазначалося, сектор ЖКГ здатний забезпечити до 38% енергозбереження від усієї величини потенціалу. При цьому, за рівнем грошових витрат на енергетичні ресурси сектор ЖКГ посідає друге місце по країні, а обсяги споживаної енергії в цьому секторі становлять третину всіх обсягів держави. Тільки в житлових будинках витрачається половина загального обсягу споживаної теплової енергії. 

Очевидно, що здійснюючи навіть низьковитратні енергозберігаючі заходи, такі як заміна вікон на енергозберігаючі, заміна системи освітлення приміщень, можна досягти значного ефекту, який відобразиться в загальній динаміці витрат на оплату енергоресурсів. Особливо відчутним буде ефект у бюджетній сфері та на об'єктах соціальної інфраструктури. 

При цьому досвід європейських держав показує , що вже сьогодні можна реалізовувати потенціал енергозбереження використовуючи такі шляхи як: 

 • впровадження систем обліку енергоресурсів на об'єктах, особливо електроенергії; 
 • застосування фінансових пільг для певних соціальних верств населення; 
 • здійснення контролю за дотриманням державних норм при будівництві нових будівель (так звані "Державні будівельні норми").

Крім того, варто звернути особливу увагу і на виробництво енергії з альтернативних джерел. Сьогодні ці джерела становлять лише 4% від всієї споживаної в нашій країні енергії. Потужності сонячних електростанцій досягли 494 МВт, а сумарна потужність вітряних електростанцій до кінця 2013 року досягне 500 МВт. Виробництво альтернативних видів енергії також може здійснюватися в секторі АПК, використовуючи в якості сировини біомасу та інші органічні речовини. Для цього теж є передумови. 

Так, наприкінці 2011 року Україна вперше була включена в міжнародний рейтинг привабливості країн для розвитку відновлюваної енергетики. Цей рейтинг публікується компанією E&Y кожен квартал. Україна зайняла 32 місце в рейтингу серед 40 країн, набравши 37 балів з 100 можливих. При цьому трійку лідерів у цьому рейтингу очолили Китай (70 балів), США ( 66 балів) і Німеччина (65 балів) . 

При цьому вже в 3-му кварталі 2012 року Україна була вже на 29 сходинці цього рейтингу , що пов'язано зі збільшенням інвестицій у даний сектор. За заявами українського уряду, до 2020 року планується вивести виробництво альтернативної енергії до рівня 15% від усього обсягу виробництва енергоносіїв. 

У цілому сумарне споживання енергетичних ресурсів в Україні в останні роки становило близько 990 млн. т у.п. При використанні енергозберігаючих технологій та обладнання на такому рівні, як у країнах ЄС, споживання енергоресурсів могло б зменшитися до обсягу 650 млн. т у.п. Тобто потенціал енергозбереження України становить приблизно 35%. 

Відзначимо також, що існує великий інтерес і на фондовому ринку до сектору енергоефективності. Так, за даними звіту компанії E&Y "Cleantech Industry Perfomance 2013", за останній фінансовий рік число компаній у цьому секторі збільшилося на 14% порівняно з попереднім періодом, і досягло 50. Загальна ринкова капіталізація підприємств, зайнятих у цьому секторі, збільшилася на 25% і в грошовому еквіваленті склала 34,6 млрд. дол. 

Щодо галузі відновлюваних джерел енергії, то тут кількість компаній збільшилася на 14%, тепер у галузі діють 32 підприємства. Їх сумарна ринкова капіталізація збільшилася на 8% і дорівнює 25,5 млрд. дол. Загальний дохід збільшився на 23% , досягнувши позначки в 11 млрд. дол. 

Аналітичні дослідження, практика ведення бізнесу та політична ситуація в країні – усе красномовно показує, що енергозбереження та виробництво альтернативних видів енергії далі буде розвиватися і набирати обертів як на глобальному , так і на національному рівнях.